Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas. Trygg e-handel
Laddar

Varukorgen är tom

 • GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  GDPR? Informationssäkerhet? Brandskydd?
  Jobba förebyggande och ta hjälp av proffs inom säkerhet
 • Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Behöver ni dokument anpassade för era krav?
  Vi kan hjälpa er med produktion, drift och programmering.
 • Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du HR-stöd inom 24 arbetstimmar?
  Din personalchef på nätet. Snabba och professionella råd och svar.
 • Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Behöver du få svar inom 24 arbetstimmar?
  Basjuridisk rådgivning. Korrekt och kostnadseffektivt.
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Alltid uppdaterade och tillgängliga överallt
  Över 2000 dokument och mallar som är kontrollerade av proffs.

Programmering

Ordet Makro känner säkert många till men det är kanske inte så många som vet vad det innebär.

Ett makro är programkod som utökar funktionaliteten för ett MS Office program. Generellt kan man säga att Microsoft Office är en jättelik samling makron, de flesta är specifika för varje enskilt program medan andra delas av alla program i MS Office.

Normalt kan makron delas in i tre grupper:

 • Utökad specifik funktionalitet för enskilda dokument
 • Generell utökad funktionalitet för ett program
 • Generell utökad funktionalitet gemensam för flera program i Office

Utökad specifik funktionalitet för enskilda dokument

Funktionaliteten i Office programmen är omfattande men är väldigt generell och innebär ofta mycket tidskrävande arbete för återkommande uppgifter. Genom att utöka funktionaliteten i dokument med makron kan man automatisera många arbetsflöden och underlätta för användaren samt spara mycket tid. I Dokument Bas finns många dokument med funktionalitet från nedanstående exempel.

Exempel på funktionalitet i enskilda dokument

 • Automatiskt hämta användaruppgifter för kontaktuppgifter, sidfot, logotyp med mera- Automatiskt anpassa innehållet i dokumentet beroende på ärendets art
 • Hämta och infoga uppgifter från datakällor och andra system- Standardiserad namngivning av dokument vid sparande för att underlätta sökning av dokument
 • Föreslå rätt sökväg vid sparande beroende på typ av dokument
 • Kontroll av ifyllda/saknade uppgifter i formulär- Språkval med automatiskt byte av t.ex. standardtexter, telefonnummer och adressuppgifter
 • Automatiskt skydda dokument, som t.ex. offert, innan det skickas till kund
 • Avancerad tids- och datumberäkning - Kalenderfunktion, för t.ex. tidrapporter, med svenska helgdagar

Generell utökad funktionalitet för ett program

Makron kan även läggas i en så kallad global dokumentmall, som enbart innehåller makron, som laddas när programmet startas. Mallen är inte synlig för användaren. Makrona i mallen finns tillgängliga för användaren i alla dokument som öppnas.

Exempel på funktionalitet i en global mall:

 • Se till att alla nya dokument automatiskt följer företagets grafiska profil vad gäller formatering av rubriker, brödtext, marginaler, placering av logotyper med mera.
 • Infoga företagets sidfot och logotyp i alla typer av dokument. Till sidfoten kan företagets/kontorets uppgifter automatiskt hämtas.
 • Anpassa/modifiera standard funktionalitet i programmet för att bättre passa företagets behov/policy.

Generell utökad funktionalitet gemensam för flera program i Office

Denna lösning förekommer väldigt sällan. Lösningen installeras som en systemkomponent på datorn. Exempel på en sådan lösning är Smarta etiketter som finns med i Office från och med Office XP. Systemkomponenter kan även skapas för att fungera med enskilda program i Office men är kostsammare och mer komplexa att underhålla än globala mallar. För att utöka funktionaliteten i Outlook är dock systemkomponenter att föredra eftersom Outlook inte använder mallar på samma sätt de övriga officeprogrammen.

Vill du veta mer om tjänsten?

Utveckling & Produktion
Telefon: 08-410 360 10
E-post: info@signon.se